Dziedziczenie – czym jest? Definicja pojęcia

- Reklama -

Dziedziczenie to podstawowa funkcja języka obiektowego, która umożliwia tworzenie nowych klas na podstawie istniejących. Dowiedz się więcej na temat dziedziczenia w informatyce.

Czym jest dziedziczenie? Definicja pojęcia

Dziedziczenie to podstawowa część programowania obiektowego. Dziedziczenie umożliwia stworzenie klas bazowych i pochodnych. Klasa bazowa jest klasą, która jest dziedziczona przez klasę pochodną. Klasa pochodna jest klasą, która dziedziczy właściwości i metody klasy bazowej. Dziedziczenie ma na celu upraszczanie kodu oraz ułatwienie jego czytelności.

Dziedziczenie jest używane w sytuacjach, gdy istnieje klasa, która jest podobna do innej klasy, ale ma pewne różnice. Klasa bazowa może zawierać podstawowe informacje o obiekcie, takie jak nazwa i atrybuty. Klasa pochodna może zawierać dodatkowe informacje, takie jak metody. Klasa pochodna może także nadpisać metody klasy bazowej.

W jaki sposób działa dziedziczenie?

Dzięki dziedziczeniu możliwe jest tworzenie hierarchii klas, gdzie jedna klasa jest dziedziczona przez klasę bazową, a klasa bazowa jest dziedziczona przez klasę pochodną. Klasa dziedzicząca może korzystać z wszystkich składowych klasy bazowej, w tym metod i atrybutów.

Dziedziczenie jest używane w informatyce w celu zapewnienia lepszej organizacji kodu źródłowego oraz łatwiejszej obsługi i rozszerzania klas. Dziedziczenie jest także użyteczne w sytuacjach, w których klasy mają podobne funkcje, ale różnią się w niektórych aspektach. W takich przypadkach klasa dziedzicząca może korzystać z kodu klasy bazowej i jednocześnie dostosować go do swoich potrzeb.

Dziedziczenie jest także przydatne w przypadkach, w których istnieje kilka klas o podobnych funkcjach, ale każda z nich ma unikalną implementację. W takim przypadku klasa bazowa może zawierać wspólny kod, a klasa dziedzicząca może dostosować go do swoich potrzeb. Dziedziczenie jest także przydatne w przypadkach, w których klasa bazowa jest używana przez kilka innych klas i chcemy zmodyfikować jej funkcjonalność w jednej z tych klas. W takim przypadku klasa dziedzicząca może korzystać z kodu klasy bazowej i zmodyfikować go tak, aby działała ona w sposób oczekiwany.

Dziedziczenie w różnych językach programowania

W języku java dziedziczenie odbywa się poprzez tworzenie klas, które mogą dziedziczyć po innych klasach. Można także dziedziczyć po kilku klasach jednocześnie. Jest to bardzo użyteczne, ponieważ pozwala to na stworzenie nowych klas, które mają wszystkie cechy klas, które dziedziczą.

W języku C++ dziedziczenie odbywa się poprzez tworzenie klas, które dziedziczą po innych klasach. Można także dziedziczyć po kilku klasach jednocześnie. Jest to bardzo użyteczne, ponieważ pozwala to na stworzenie nowych klas, które mają wszystkie cechy klas, które dziedziczą.

W języku C# dziedziczenie odbywa się poprzez tworzenie klas, które dziedziczą po innych klasach. Można także dziedziczyć po kilku klasach jednocześnie. Jest to bardzo użyteczne, ponieważ pozwala to na stworzenie nowych klas, które mają wszystkie cechy klas, które dziedziczą.

Dziedziczenie – przykłady

Dziedziczenie to powszechny w informatyce sposób na pozyskiwanie nowych klas lub modułów programowych poprzez rozbudowę istniejących. Jest to także jeden z podstawowych mechanizmów tworzenia bibliotek klas.

W języku C++ dziedziczenie można wykorzystać w celu utworzenia nowej klasy, która dziedziczy wszystkie atrybuty i metody z klasy bazowej. Klasa pochodna może także rozszerzyć klasę bazową o nowe atrybuty i metody.

Innym przykładem dziedziczenia jest relacja „jest częścią” między klasami. Klasa samochód może dziedziczyć z klasy pojazd, a klasa komputer może dziedziczyć z klasy urządzenie.

Dziedziczenie może być użyteczne w informatyce w celu utworzenia nowych typów danych. Klasa pracownik może dziedziczyć z klasy osoba, a klasa student może dziedziczyć z klasy osoba.

Dziedziczenie jest także użyteczne w tworzeniu bibliotek klas. Klasa książka może dziedziczyć z klasy produkt, a klasa film może dziedziczyć z klasy produkt.

- Reklama -

Podobne artykuły

- Reklama -

Komentarze

Popularne

Technologia Flash – czym jest i na czym polega?

Technologia Flash jest obecnie najpopularniejszym programem do tworzenia stron internetowych. Jest ona wykorzystywana do tworzenia interaktywnych treści i animacji, które są oglądane...

Szyfrowanie – czym jest? Definicja pojęcia

Szyfrowanie to technika informatyczna, która służy do ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem. Jest to proces, w którym informacje są zakodowane tak, aby...

System informatyczny – czym jest i jak działa?

System informatyczny to zbiór narzędzi, które ułatwiają wykonywanie pracy, a także dostarczają informacji użytkownikom. Jest to bardzo ważny element technologii informacyjnej i...

SQL – czym jest i w jaki sposób działa?

SQL jest językiem programowania, który służy do tworzenia, modyfikowania i zarządzania danymi w bazach danych. Jest używany do tworzenia zapytań i transakcji...

Sieci neuronowe – czym są i jak działają?

Sieci neuronowe to inteligentne systemy, które są w stanie wykonywać złożone zadania, których inne algorytmy nie są w stanie wykonać. Sieci neuronowe...

Serwis społecznościowy – czym jest i jakie ma zastosowanie?

Serwis społecznościowy, to usługa internetowa, która pozwala ludziom na tworzenie własnych profili, nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji. Najpopularniejsze serwisy społecznościowe to Facebook,...

Serwis internetowy – czym dokładnie jest?

Serwis internetowy to po prostu strona internetowa. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tworzenia serwisów internetowych, zdobywaniu użytkowników, przeczytaj nasz krótki poradnik...

Ruby – czym jest? Podstawy

Ruby to interpretowany język programowania ogólnego przeznaczenia, którego pierwsza wersja została wydana w 1995 roku. Jego twórcą jest japoński informatyk Yukihiro „Matz”...

Rewolucja informacyjna – czym dokładnie jest?

Rewolucja informacyjna to wydarzenie, które zmieniło świat na lepsze. Ludzie mają dostęp do informacji, które im się przydają. Mogą także łatwiej się...
- Reklama -