Disclaimer – warunki prawne korzystania z serwisu

Zabezpieczenie praw autorskich

Materiały dostępne na stronie, w tym wszelkie teksty, obrazy, kody źródłowe oraz inne elementy, podlegają ochronie na podstawie prawa autorskiego. Właścicielem tych praw jest GoodAtService lub są one licencjonowane na jej rzecz. Każda nieautoryzowana manipulacja czy rozpowszechnianie tych materiałów może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

Użycie znaków towarowych

Na stronie prezentowane są różne znaki towarowe i logotypy, które są zastrzeżone przez GoodAtService lub przez inne podmioty, z którymi GoodAtService współpracuje. Ich nieuprawnione wykorzystanie, szczególnie w celach handlowych, jest prawnie zakazane i może prowadzić do sankcji.

Zawartość informacji

Staramy się, aby dane publikowane na portalu były możliwie najdokładniejsze i odzwierciedlały rzeczywisty stan faktyczny. Należy jednak mieć na uwadze, że GoodAtService nie może ponosić odpowiedzialności za błędy, które mogą pojawić się na stronie, oraz za decyzje podjęte na ich podstawie.

Linki do innych witryn

Portal może wskazywać linkami na inne strony internetowe, które nie są monitorowane ani kontrolowane przez naszych redaktorów. Prezentacja tych linków nie oznacza akceptacji ich treści przez GoodAtService, a administracja nie jest odpowiedzialna za treści poza swoją witryną. Użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

Wyłączenie odpowiedzialności za szkody

GoodAtService nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z portalu, włączając w to wszelkiego rodzaju utratę danych, dochodu czy przerwy w działalności gospodarczej, niezależnie od przyczyny i teorii odpowiedzialności.