Kodeks Etyczny

GoodAtService stawia na czele wartości takie jak przejrzystość, odpowiedzialność i uczciwość, które są kluczowe dla budowania zaufania oraz długotrwałego sukcesu naszej platrormy.

Rola Kodeksu w naszej organizacji

Ten kodeks jest nie tylko wyznacznikiem naszych działań, ale służy również jako oświadczenie o naszym zaangażowaniu w utrzymanie standardów etycznych, które definiują naszą kulturę korporacyjną.

Definicja etycznych praktyk

Wszystkie działania podjęte przez naszych pracowników powinny odzwierciedlać zasady zawarte w tym kodeksie, co oznacza ciągłe dążenie do uczciwości, szanowanie praw i interesów innych oraz unikanie jakichkolwiek działań, które mogłyby zaszkodzić naszej stronie lub społeczności.

Oczekiwania wobec pracowników

Każdy pracownik GoodAtService jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie kodeksu. Zgłaszanie wszelkich odstępstw od tych standardów jest obowiązkiem każdego członka naszej organizacji, co jest kluczowe dla zachowania integralności.

Zgłaszanie i radzenie sobie z naruszeniami

Umożliwiamy każdemu pracownikowi bezpieczne zgłaszanie podejrzeń o naruszenie zasad etycznych poprzez ustanowione, poufne kanały. Każde zgłoszenie jest traktowane z powagą, a administracja gwarantuje, że nie będzie tolerować żadnych form odwetów przeciwko zgłaszającym.