Aktywa obrotowe – czym są? Definicja pojęcia

- Reklama -

Aktywa obrotowe‎ – to termin, który jest często używany w świecie finansów i biznesu. Termin ten określa rodzaj aktywów, które są łatwo dostępne i łatwo wymienialne, co oznacza, że są one wykorzystywane do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Czym są aktywa obrotowe? Definicja pojęcia

Aktywa obrotowe to aktywa, które przedsiębiorstwa wykorzystują do finansowania bieżących wydatków. Są to aktywa, które można łatwo wymienić na gotówkę lub aktywa pieniężne. Aktywa obrotowe mogą obejmować aktywa takie jak zapasy, kredyty krótkoterminowe, środki pieniężne, należności i udziały w spółkach zależnych. Aktywa obrotowe są ważnym elementem wyceny przedsiębiorstwa, gdyż stanowią one podstawę do zapewnienia płynności finansowej.

Klasyfikacjaaktywów obrotowych

Aktywa obrotowe dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe aktywa obrotowe są aktywami, które są wymienialne i mogą być wykorzystane do finansowania bieżących wydatków w ciągu jednego roku. Długoterminowe aktywa obrotowe to aktywa, które są wykorzystywane do finansowania długoterminowych wydatków i są wymienialne w okresie dłuższym niż jeden rok.

Aktywa obrotowe – przykłady

Krótkoterminowe aktywa obrotowe obejmują aktywa pieniężne, takie jak gotówka, środki pieniężne, papiery wartościowe, kredyty krótkoterminowe, należności oraz zapasy. Długoterminowe aktywa obrotowe obejmują aktywa nabyte w celu inwestycji długoterminowych, takie jak udziały w spółkach zależnych, akcje, obligacje i inwestycje z długoterminowym okresem zwrotu.

- Reklama -

Podobne artykuły

- Reklama -

Komentarze

Popularne

- Reklama -