Aktywa finansowe – czym są? Definicja pojęcia

- Reklama -

Aktywa finansowe to pojęcie szeroko wykorzystywane w finansach i księgowości. Jest to określenie, które odnosi się do wszystkich aktywów finansowych, które określone podmioty mają w swoich bilansach. Aktywa finansowe są ważnym elementem każdego bilansu i jako takie powinny być dokładnie monitorowane.

Czym są aktywa finansowe? Definicja pojęcia

Aktywa finansowe to wszystkie aktywa, które podmiot może wykorzystać do uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych. Są to aktywa, które mogą być wykorzystane do generowania przepływów pieniężnych w przyszłości. Wśród aktywów finansowych znajdują się takie elementy jak inwestycje, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, instrumenty pochodne, konta bankowe, aktywa trwałe i inne instrumenty finansowe.

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe to wszystkie aktywa, które będą generowały przepływy pieniężne przez okres dłuższy niż jeden rok. Przykłady długoterminowych aktywów finansowych to inwestycje w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, kontrakty terminowe i aktywa trwałe. Długoterminowe aktywa finansowe są zazwyczaj związane z długoterminowymi inwestycjami, które mogą być wykorzystywane do generowania przepływów pieniężnych przez dłuższy okres czasu.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe to wszystkie aktywa, które będą generowały przepływy pieniężne w ciągu jednego roku lub krótszego okresu czasu. Przykłady krótkoterminowych aktywów finansowych to gotówka, konta bankowe, kredyty krótkoterminowe, kontrakty terminowe i krótkoterminowe inwestycje. Są one wykorzystywane do generowania przepływów pieniężnych w krótkim okresie czasu.

Aktywa finansowe – przykłady

Do przykładów aktyw finansowych zaliczamy:

  • Gotówka i ekwiwalenty: gotówka, akcje i obligacje, certyfikaty depozytowe, kontrakty terminowe;
  • Konta bankowe: rachunki oszczędnościowe, rachunki bieżące;
  • Instrumenty pochodne: opcje, kontrakty futures;
  • Aktywa trwałe: nieruchomości, maszyny i urządzenia;
  • Fundusze inwestycyjne: fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe;
  • Kredyty i pożyczki: kredyty hipoteczne, kredyty krótkoterminowe, pożyczki.
- Reklama -

Podobne artykuły

- Reklama -

Komentarze

Popularne

Co to jest centrum kontaktowe w chmurze i jak działa?

Centrum kontaktowe w chmurze jest zarządzane przez zewnętrznego dostawcę w zdalnej lokalizacji. Obsługuje zarówno połączenia przychodzące, jak i wychodzące dla organizacji.

Jak wybrać dentystę do wybielania zębów?

Czysty, biały uśmiech to marzenie wielu ludzi. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na wybielanie zębów, które pozwala na poprawienie estetyki uśmiechu....

Aukcja – czym jest i na czym polega? Definicja pojęcia

Aukcja jest to proces sprzedaży, w którym cena produktu lub usługi wzrasta wraz z liczbą chętnych do jej nabycia. Wystawca może wybrać...

Ambasador marki – kim jest? Definicja pojęcia

Ambasador marki to niezwykle ważna osoba w procesie promocji i wzmacniania wizerunku marki. Jego zadania polegają na prezentowaniu firmy w pozytywnym świetle,...

Autor – kim dokładnie jest? Definicja pojęcia

Autor to osoba tworząca dzieło literackie, artystyczne lub naukowe. Autorstwo wiąże się z prawem do utworzenia i własności dzieła, a także z...

Amortyzacja – czym jest i na czym polega?

Amortyzacja – słowo, które często pojawia się w środowisku biznesowym. Jednak wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest amortyzacja...

Arbitraż – czym jest i na czym polega?

Arbitraż to pojęcie, które jest często używane w sferze biznesu, prawa i finansów. Oznacza to, że jest to interesujące narzędzie do rozwiązywania...

Awatar – czym dokładnie jest? Definicja pojęcia

Awatar to pojęcie, które zazwyczaj kojarzy się z kulturą wirtualną i grami komputerowymi. Jest to wirtualna postać, która występuje w wielu grach,...

Asertywność – czym jest i na czym polega?

Asertywność to umiejętność, która pozwala nam wyrażać swoje potrzeby i opinie w sposób odpowiedzialny i uczciwy. Dzięki asertywności możemy wyrazić swoje stanowisko...
- Reklama -