Aktywa finansowe – czym są? Definicja pojęcia

- Reklama -

Aktywa finansowe to pojęcie szeroko wykorzystywane w finansach i księgowości. Jest to określenie, które odnosi się do wszystkich aktywów finansowych, które określone podmioty mają w swoich bilansach. Aktywa finansowe są ważnym elementem każdego bilansu i jako takie powinny być dokładnie monitorowane.

Czym są aktywa finansowe? Definicja pojęcia

Aktywa finansowe to wszystkie aktywa, które podmiot może wykorzystać do uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych. Są to aktywa, które mogą być wykorzystane do generowania przepływów pieniężnych w przyszłości. Wśród aktywów finansowych znajdują się takie elementy jak inwestycje, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, instrumenty pochodne, konta bankowe, aktywa trwałe i inne instrumenty finansowe.

Długoterminoweaktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe to wszystkie aktywa, które będą generowały przepływy pieniężne przez okres dłuższy niż jeden rok. Przykłady długoterminowych aktywów finansowych to inwestycje w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, kontrakty terminowe i aktywa trwałe. Długoterminowe aktywa finansowe są zazwyczaj związane z długoterminowymi inwestycjami, które mogą być wykorzystywane do generowania przepływów pieniężnych przez dłuższy okres czasu.

Krótkoterminoweaktywa finansowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe to wszystkie aktywa, które będą generowały przepływy pieniężne w ciągu jednego roku lub krótszego okresu czasu. Przykłady krótkoterminowych aktywów finansowych to gotówka, konta bankowe, kredyty krótkoterminowe, kontrakty terminowe i krótkoterminowe inwestycje. Są one wykorzystywane do generowania przepływów pieniężnych w krótkim okresie czasu.

Aktywa finansowe – przykłady

Do przykładów aktyw finansowych zaliczamy:

  • Gotówka i ekwiwalenty: gotówka, akcje i obligacje, certyfikaty depozytowe, kontrakty terminowe;
  • Konta bankowe: rachunki oszczędnościowe, rachunki bieżące;
  • Instrumenty pochodne: opcje, kontrakty futures;
  • Aktywa trwałe: nieruchomości, maszyny i urządzenia;
  • Fundusze inwestycyjne: fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe;
  • Kredyty i pożyczki: kredyty hipoteczne, kredyty krótkoterminowe, pożyczki.
- Reklama -
Janusz Wolski
Janusz Wolskihttps://goodatservice.com/
Cześć, jestem Janusz Wolski, informatyk, tester oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz copywriter. Technologie to moja pasja i moim skromnym zdaniem, również przyszłość naszego świata. Ułatwia nam nie tylko funkcjonowanie w życiu codziennym, ale również dostarcza wspaniałych wrażeń i pozwala eksplorować świat, nie wychodząc z domu. Tworzę dla Was artykuły związane technologiami, techniką, sprzętem, oprogramowaniem, aplikacjami, cyber bezpieczeństwem i wszystkim, co jest związane z komputerami. Moje poradniki dostarczają Wam skomplikowanej wiedzy w przystępny sposób i pozwalają zrozumieć świat nowoczesnych technologii, a niekiedy również podjąć decyzję związaną z zakupem nowego sprzętu. Znajdziecie tutaj również zagadnienia analityczne oraz biznesowe, ponieważ wszystkie te dziedziny, są obecnie ze sobą bardzo związane. Moje doświadczenie, wiedza i umiejętności pozwolą Wam wkroczyć w nową erę nowości technologicznych. Niezależnie od tego, czy jesteście amatorami czy profesjonalistami, z pewnością znajdziecie coś wartościowego dla siebie!

Podobne artykuły

- Reklama -

Komentarze

Popularne

- Reklama -