Redundancja – zwiększona niezawodność działania układów sterowania i monitoringu

- Reklama -

W informatyce istnieje pojęcie redundancji, które oznacza wykorzystanie dodatkowych zasobów w celu zapewnienia lepszej niezawodności systemu. Redundancja może polegać na stosowaniu dwóch lub więcej identycznych komponentów, które mogą wzajemnie się zastępować w razie awarii.

Czym jest redundancja? Definicja pojęcia

Redundancja (z łac. redundare – nadmiarować) – oznacza nadmiar informacji w systemie, który może być wykorzystany w przypadku awarii części systemu. W informatyce i telekomunikacji jest to zasada, zgodnie z którą dane są przechowywane w kilku miejscach (np. na kilku dyskach twardych) w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Redundancja może być także wykorzystana do poprawy wydajności systemu – np. w systemach komputerowych stosuje się tzw. buforowanie danych, czyli ich tymczasowe przechowywanie w pamięci podręcznej w celu szybszego dostępu do nich.

Na czym polega redundancja?

Redundancja to termin stosowany w informatyce i telekomunikacji. Oznacza ona backup lub drugi egzemplarz danych lub sprzętu, który jest wykorzystywany w razie awarii lub uszkodzenia pierwszego. Redundancja zapewnia ciągłość operacyjną i może zmniejszyć ryzyko utraty danych.

W przypadku danych redundancyjnych może być ona realizowana na wiele sposobów. Najprostszym sposobem jest utworzenie kopii zapasowej danych. Kopie zapasowe mogą być przechowywane na innym nośniku danych, takim jak dysk twardy lub pamięć USB, lub w chmurze. Innym sposobem redundancji danych jest ich dystrybucja na wiele różnych urządzeń lub serwerów.

Redundancja sprzętu oznacza posiadanie zapasowych urządzeń lub komponentów, które mogą być wykorzystane w razie awarii. Zapasowe urządzenia mogą być identyczne lub mogą być nieco inne, ale muszą być w stanie wykonać te same funkcje co urządzenia główne.

Redundancja może być przydatna w przypadku awarii lub uszkodzenia jednego z elementów systemu. Jeśli jeden z elementów systemu zostanie uszkodzony lub zawiesi się, drugi element może przejąć jego funkcje i zapewnić ciągłość operacyjną. Redundancja może również zmniejszyć ryzyko utraty danych.

Redundancja – przykłady

Dobrym przykładem redundancji jest zastosowanie dwóch niezależnych źródeł energii w systemie informatycznym. W przypadku awarii jednego z źródeł, drugie może zapewnić ciągłość pracy systemu. Innym przykładem redundancji jest wykorzystanie dwóch niezależnych ścieżek dostępu do danych. Jeżeli jedna ścieżka jest zablokowana lub niedostępna, druga może zapewnić dostęp do danych.

Redundancja ma swoje wady i zalety. Zaletą jest zwiększona niezawodność systemu, ponieważ awaria jednego komponentu nie powoduje całkowitego zatrzymania systemu. Wadą jest natomiast wyższy koszt utrzymania systemu, ponieważ konieczne jest zakupienie i utrzymanie dodatkowych komponentów.

Rodzaje redundancji – Programowanie NVP

Redundancja w kontekście programowania i systemów informatycznych odnosi się do nadmiarowości danych lub funkcji, które mają na celu zwiększenie niezawodności systemu. W kontekście programowania NVP (Nieustawnych VLSI Projektów) redundancja jest często stosowana w celu poprawy niezawodności układów scalonych. Oto kilka rodzajów redundancji stosowanych w programowaniu NVP:

 1. Redundancja czasowa: Polega na wielokrotnym wykonaniu tej samej operacji w różnych momentach czasu i porównaniu wyników. Jeśli wyniki są różne, oznacza to, że wystąpił błąd. Jest to technika często stosowana w systemach wymagających wysokiej niezawodności.
 2. Redundancja przestrzenna: Polega na duplikowaniu komponentów w układzie. Na przykład, jeśli mamy dwa identyczne procesory wykonujące te same obliczenia równolegle i jeden z nich zawiedzie, drugi może przejąć jego funkcje.
 3. Redundancja informacyjna: Dotyczy dodawania dodatkowych bitów do danych w celu wykrywania i korygowania błędów. Kody Hamminga są przykładem techniki wykorzystującej redundancję informacyjną do korekcji błędów.
 4. Redundancja modułowa: W tym przypadku całe moduły są duplikowane w celu zapewnienia niezawodności. Jeśli jeden moduł zawiedzie, jego funkcje są przejmowane przez inny, działający moduł.
 5. Redundancja systemowa: W tym przypadku całe systemy są duplikowane. Jest to stosowane w krytycznych systemach, takich jak systemy sterowania lotem, gdzie awaria jednego systemu może być katastrofalna.
 6. Redundancja sprzętowa: Obejmuje dodawanie dodatkowych komponentów sprzętowych, takich jak zasilacze, dyski twarde czy wentylatory, aby zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii jednego z komponentów.
 7. Redundancja oprogramowania: Polega na tworzeniu wielu wersji oprogramowania, które są uruchamiane równolegle. Jeśli jedna wersja oprogramowania zawiedzie, inna wersja może przejąć jej funkcje.

W kontekście programowania NVP, redundancja jest kluczowym elementem zapewnienia niezawodności w obliczu różnych rodzajów błędów, takich jak błędy spowodowane promieniowaniem czy fluktuacjami napięcia. Stosowanie redundancji pozwala na zwiększenie odporności układu na błędy i awarie, co jest kluczowe w wielu krytycznych aplikacjach.

Sprawdź także: miliard ile zer?

Rodzaje redundancji - Programowanie NVP
Rodzaje redundancji – Programowanie NVP / canva

Redundancja w systemach sterowania

W kontekście systemów sterowania, redundancja polega na zdublowaniu krytycznych elementów systemu, takich jak serwery sieciowe, switch’e czy bazy danych, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa załamania pracy systemu.

W praktyce oznacza to, że jeśli jeden z elementów systemu zawiedzie, inny, działający w trybie „hot standby”, może natychmiast przejąć jego funkcje. Dzięki temu system pracuje prawidłowo, nawet w przypadku awarii pojedynczego elementu. W kontekście baz danych, redundancja ma zastosowanie w celu ułatwienia odtworzenia danych po ich częściowej utracie lub uszkodzeniu. W odniesieniu do relacyjnych baz danych dąży się do sytuacji, gdzie bazy danych są zwykle normalizowane, ale celowa redundancja danych jest stosowana w celu zwiększenia niezawodności.

Współczesne konstrukcje, takie jak samoloty używające całkowicie skomputeryzowanego systemu sterowania – fly-by-wire, polegają na redundancji w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W takim systemie, element generujący błędną decyzję zostaje przegłosowany przez dwa pozostałe, co zapewnia prawidłowe działanie układu sterowania.

Redundancja danych w systemach telekomunikacyjnych, gdzie niezawodność przesyłania odgrywa kluczową rolę, jest również niezbędna. Usuwanie nieprzydatnej redundancji, na przykład poprzez kompresję danych, pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Podsumowując, redundancja jest nie tylko konieczna, ale często zwykła i oczekiwana w wielu systemach sterowania i monitoringu. Jej zastosowanie pozwala na zwiększenie niezawodności działania układów sterowania, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i efektywność pracy systemu.

Redundancja w systemach automatyki

W erze cyfrowej, gdzie systemy automatyki odgrywają kluczową rolę w wielu sektorach przemysłu, redundancja staje się nie tylko pożądana, ale wręcz niezbędna. W kontekście automatyki, redundancja to nie tylko zbytek, ale przede wszystkim narzędzie zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość pracy układu.

Przymierzając się do zastosowania redundancji w naszych systemach automatyki, musimy rozważyć jaki rodzaj potrzebujemy. Czy chodzi o redundancję danych w systemach, czy może o zdublowanie krytycznych elementów układów? Wybór zależy od specyfiki danej aplikacji i potencjalnych kosztów związanych z potencjalną awarią.

W teorii informacji, redundancja to ilość informacji przekraczająca wymagane do rozwiązania problemu minimum. W praktyce, w systemach automatyki, redundancja ma zastosowanie w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa załamania pracy systemu. Dlatego też, szczególnie często mamy do czynienia z redundancją danych w systemach telekomunikacyjnych, gdzie niezawodność przesyłania odgrywa kluczową rolę.

W odniesieniu do relacyjnych baz danych, dąży się do sytuacji, gdzie bazy danych są zwykle normalizowane, eliminując zbędne duplikaty. Jednakże, celowa redundancja danych jest stosowana w celu ułatwienia odtworzenia danych po ich częściowej utracie czy uszkodzeniu.

Niektórzy nie uznają kodu nadmiarowego, nazywając go kodem zombie lub kodem zdublowanym. Jednak w kontekście automatyki, każdy bit informacji, każdy fragment kodu, może okazać się kluczowy w krytycznej sytuacji.

Koszty związane z wdrożeniem redundancji w systemach automatyki mogą być wysokie, zwłaszcza jeśli chodzi o zakup sprzętu czy licencji oprogramowania. Jednak koszty te są często niewielkie w porównaniu z potencjalnymi stratami wynikającymi z awarii systemu, który nie był odpowiednio zabezpieczony.

Współczesne konstrukcje, takie jak samoloty używające całkowicie skomputeryzowanego systemu sterowania, pokazują, jak ważna jest redundancja w automatyce. W takich systemach, element generujący błędną decyzję zostaje przegłosowany przez dwa pozostałe, co zapewnia prawidłowe działanie układu sterowania.

Podsumowując, redundancja w systemach automatyki to nie luksus, ale konieczność. To inwestycja w bezpieczeństwo, niezawodność i długoterminową efektywność systemu.

Jak radzić sobie z redundancją?

Radzenie sobie z redundancją, czyli nadmiarowością danych lub funkcji, jest kluczowe w wielu dziedzinach, zwłaszcza w informatyce, systemach sterowania i komunikacji. Oto kilka kroków i strategii, które można zastosować, aby skutecznie radzić sobie z redundancją:

 1. Analiza i identyfikacja: Pierwszym krokiem jest zrozumienie, gdzie i dlaczego występuje redundancja. Czy jest ona celowa (np. dla zwiększenia niezawodności) czy przypadkowa (np. powielone dane)?
 2. Normalizacja danych: W kontekście baz danych, normalizacja to proces eliminowania nadmiarowych danych. Dzięki temu dane są przechowywane w sposób uporządkowany i jednoznaczny, co redukuje ryzyko błędów i nieścisłości.
 3. Kompresja danych: W dziedzinie przetwarzania sygnałów i obrazów, kompresja pozwala na redukcję nadmiarowych informacji, zachowując jednocześnie kluczowe cechy sygnału lub obrazu.
 4. Wykorzystanie technologii RAID: W systemach przechowywania danych, technologie RAID (Redundant Array of Independent Disks) pozwalają na zastosowanie redundancji w celu zwiększenia niezawodności i wydajności dysków twardych.
 5. Systemy z nadmiarowym sprzętem: W krytycznych aplikacjach, takich jak centra danych czy systemy sterowania, często stosuje się nadmiarowe zasilacze, serwery czy inne komponenty, aby zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii.
 6. Protokoły korekcji błędów: W komunikacji cyfrowej stosuje się protokoły korekcji błędów, które wykorzystują redundancję w celu wykrywania i naprawiania błędów transmisji.
 7. Regularne przeglądy i audyty: Regularne przeglądy systemów i baz danych pomagają wykryć i usunąć nadmiarowe dane czy funkcje.
 8. Szkolenia i edukacja: Edukowanie zespołu o znaczeniu i sposobach radzenia sobie z redundancją jest kluczowe. Dobrze poinformowany zespół będzie w stanie lepiej zarządzać danymi i unikać niepotrzebnej redundancji.
 9. Automatyzacja: Narzędzia i oprogramowanie mogą pomóc w automatycznym wykrywaniu i usuwaniu redundancji, zwłaszcza w dużych systemach.
 10. Planowanie i strategia: Przy wdrażaniu nowych systemów czy aktualizacji istniejących, ważne jest uwzględnienie strategii radzenia sobie z redundancją od samego początku.

Redundancja, choć często postrzegana jako problem, może być również atutem, jeśli jest właściwie zarządzana. Kluczem jest zrozumienie, kiedy redundancja jest korzystna (np. dla zwiększenia niezawodności) i kiedy staje się problemem (np. powodując niepotrzebne koszty czy złożoność).

Redundancja – najczęściej zadawane pytania

Co to jest redundantny?

To inaczej nadmiarowy, niepotrzebny, niekonieczny lub zwykle zbędny.

Czym jest redundancja danych?

To inaczej nadmiarowość w stosunku do liczby informacji, która jest niezbędna, aby informacja została przekazana dalej bez ubytku na treści.

Co to jest redundancja jak stosować?

Jest to zduplikowanie lub wielokrotne powielanie pewnych elementów lub funkcji systemu, które mają krytyczne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania tego systemu. Stosowana jest w celu zapewnienia ciągłości pracy układu, zwiększając przy tym jego niezawodność.

Na czym polega konfiguracja redundancji?

W przypadku redundancji, jej konfiguracja to po prostu podwojenie kluczowych elementów systemu, aby w przypadku awarii jednego z nich, element zastępczy przyjął jego rolę, bez zatrzymywania procesu.

Podobne artykuły

- Reklama -

Komentarze

Popularne

Miliard ile zer – ile zer ma miliard, bilion, milion i trylion?

W świecie liczb, wartości takie jak miliard, bilion, milion czy trylion są często używane, zwłaszcza w kontekście ekonomii, nauki czy technologii. Ale...

1kg ile to dag? Jak przelicza się kilogramy na dekagramy?

Przeliczanie jednostek masy to podstawa w wielu dziedzinach życia, od gotowania po naukę. W tym artykule dowiesz się, jak przeliczyć kilogramy na...

Redundancja – zwiększona niezawodność działania układów sterowania i monitoringu

W informatyce istnieje pojęcie redundancji, które oznacza wykorzystanie dodatkowych zasobów w celu zapewnienia lepszej niezawodności systemu. Redundancja może polegać na stosowaniu dwóch...

Podatek budowlany a urząd. Jak przygotować wnioski do urzędu?

Liczna grupa Polaków emigrujących do Niemiec w celach zarobkowych to pracownicy działający w branży budowlanej. Znaczna część z nich coraz chętniej decyduje...

Życie z chorobą Fabry’ego – jakie wsparcie można otrzymać?

Z chorobą Fabry’ego w Polsce zmaga się kilkaset osób. Średnia długość życia chorych, między innymi za sprawą powikłań wynikających z późnego włączenia...

Od plastiku do drewna – Porównanie korzyści z okien różnych materiałów

Okna są bardzo ważnym elementem wystroju wnętrz i mogą stanowić jednocześnie duże wyzwanie dla osób, które planują wybór odpowiednich okien. Z jednej...

Blockchain – czym jest? Definicja pojęcia

Od czasu do czasu pojawiają się nowe technologie, które wprowadzają prawdziwe rewolucje w świecie finansów. Takim wynalazkiem jest bez wątpienia blockchain. Jest...

Chat GPT – logowanie, API, GPT-3, GPT 4!

W świecie technologii, gdzie komunikacja staje się coraz bardziej zaawansowana, Chat GPT wyróżnia się jako jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi w dziedzinie...

HTML – czym jest? Definicja pojęcia

HTML to język znaczników, który służy do tworzenia stron internetowych. HTML jest językiem prostym i łatwym w nauce. Dowiedz się o nim...
- Reklama -