Dane wrażliwe – czym są? Definicja pojęcia

- Reklama -

Każdego roku dochodzi do wielu przestępstw, w których ofiarami padają osoby prywatne oraz firmy. W wyniku kradzieży danych osobowych może dojść do wyłudzenia kredytu, a także do podrobienia osobowości. Warto zatem wiedzieć, jak chronić swoje dane wrażliwe, aby uchronić się przed konsekwencjami kradzieży tożsamości.

Czym są dane wrażliwe? Definicja pojęcia

Dane wrażliwe to informacje o osobie, które mogą być wykorzystane do jej skrzywdzenia. Przykładem mogą być dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail. Dane te mogą być wykorzystane do nielegalnego wyłudzenia pieniędzy lub innego rodzaju oszustwa. Innymi przykładami danych wrażliwych są informacje o stanie zdrowia, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, poglądach politycznych, a także historii kryminalnej. Dane te mogą być wykorzystane do naruszenia prywatności lub do dyskryminacji.

Dane wrażliwe, a polskie prawo

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych elementów prawa w Polsce. Każdy ma prawo do prywatności i ochrony swoich danych osobowych. Dane wrażliwe to takie dane, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby lub które mogą być wykorzystane do naruszenia prywatności osoby. Przetwarzanie danych osobowych jest zabronione bez zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego celu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji umowy.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sposób, który zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność. Dane osobowe muszą być przechowywane w taki sposób, aby chronić je przed nieupoważnionym dostępem, zmianą lub usunięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Co zaliczamy do danych wrażliwych?

Wrażliwe dane to informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania lub skandalizacji osoby. Wrażliwe dane mogą dotyczyć wyglądu fizycznego, religii, orientacji seksualnej, przynależności etnicznej, przynależności politycznej, a także chorób i alergii. Wrażliwe dane mogą być wykorzystane do nękania, szantażu lub innych niewłaściwych celów.

W ostatnich latach pojawiły się nowe rodzaje danych wrażliwych, takich jak dane biometryczne (takie jak odciski palców lub zdjęcia twarzy) oraz dane genetyczne. Dane te mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby, a także do przewidywania jej cech fizycznych, zachowań i predyspozycji zdrowotnych.

Warto pamiętać, że dane wrażliwe mogą być przechowywane w postaci cyfrowej lub analogowej. Oznacza to, że mogą zostać przechwycone przez hakerów lub inne osoby nieuprawnione, a także że mogą być łatwo skopiowane i przechowywane przez osoby trzecie. Dlatego też, jeśli masz dane wrażliwe, koniecznie upewnij się, że są one bezpiecznie przechowywane i chronione.

Dane wrażliwe – zagrożenia

Dane wrażliwe są często przechowywane w formie elektronicznej, a ich bezpieczeństwo jest zagrożone przez hakerów i wirusy. Hakerzy mogą uzyskać dostęp do danych wrażliwych za pomocą różnych metod, takich jak kradzież haseł, ataki brute force lub wykorzystanie luk w zabezpieczeniach. Wirusy mogą także służyć do kradzieży danych wrażliwych. Mogą one przechwytywać dane, które są przesyłane przez Internet lub zapisywane na komputerze. Mogą także służyć do włamania się do systemu i przejęcia kontroli nad nim.

Aby chronić dane wrażliwe, należy stosować się do poniższych zasad:

  • Pamiętaj, aby zawsze chronić swoje hasła i nigdy ich nie udostępniać nikomu. Hasła powinny być trudne do odgadnięcia, ale łatwe do zapamiętania.
  • Upewnij się, że Twoje oprogramowanie jest zawsze aktualne. Aktualizacje zawierają zwykle poprawki błędów, które mogą być wykorzystane przez hakerów.
  • Pamiętaj, aby regularnie kopiować dane wrażliwe i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. W razie utraty danych możesz je odtworzyć z kopii.
  • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa danych, skontaktuj się z dostawcą usług lub pracodawcą.
- Reklama -
Janusz Wolski
Janusz Wolskihttps://goodatservice.com/
Cześć, jestem Janusz Wolski, informatyk, tester oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz copywriter. Technologie to moja pasja i moim skromnym zdaniem, również przyszłość naszego świata. Ułatwia nam nie tylko funkcjonowanie w życiu codziennym, ale również dostarcza wspaniałych wrażeń i pozwala eksplorować świat, nie wychodząc z domu. Tworzę dla Was artykuły związane technologiami, techniką, sprzętem, oprogramowaniem, aplikacjami, cyber bezpieczeństwem i wszystkim, co jest związane z komputerami. Moje poradniki dostarczają Wam skomplikowanej wiedzy w przystępny sposób i pozwalają zrozumieć świat nowoczesnych technologii, a niekiedy również podjąć decyzję związaną z zakupem nowego sprzętu. Znajdziecie tutaj również zagadnienia analityczne oraz biznesowe, ponieważ wszystkie te dziedziny, są obecnie ze sobą bardzo związane. Moje doświadczenie, wiedza i umiejętności pozwolą Wam wkroczyć w nową erę nowości technologicznych. Niezależnie od tego, czy jesteście amatorami czy profesjonalistami, z pewnością znajdziecie coś wartościowego dla siebie!

Podobne artykuły

- Reklama -

Komentarze

Popularne

- Reklama -